Image by Bruno Aguirre

אירועים מיוחדים

פעילות הורים וילדים

"ערב משותף להורים ולילדים בשיתוף מרכז "קישורים

יום ירושלים

-"יחד ירושלים"- ננסה להתחקות אחר החיבור הקסום של ירושלים – מה הייחודיות שלה איך היא מהווה עבורנו נקודות חיבור ואיחוד

שיעורים לימים רגישים

יום ההוקרה לפצועי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, יום השואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה

שיעורים לארועים מיוחדים

עם ישראל עבר נקודות מפנה רבות לאורך ההיסטוריה, חלקן משמחות יותר וחלקן פחות. בהחלטות ממשלה וחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך נקבעו ימים מיוחדים לציון אירועים אלו, ואנו מציעים שיעורים בנושא. 

  • יום ההוקרה לפצועי חללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה- מתקיים זו השנה החמישית לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך בי"ז בכסליו. ביום זה אנו אומרים תודה לחיילים ששומרים עלינו בכל יום ויום, וחלקם אף נפצעו למעננו. השיעור כולל הקרנת סרטון בנושא, דיון בנושא- מדוע יש להוקיר את החיילים וכתיבת גלויות הוקרה לחיילים הפצועים המועברים לבתי הלוחם ברחבי הארץ.

  • יום השואה והגבורה- בגלל תוכנו הקשה של היום והיכולת לחבר ילדים למה שהתרחש בעבר, אנו מספרים את סיפור השואה דרך עיניים של ילד או דרך דמויות מופת שהיו בשואה, כגון יאנוש' קורצ'אק. ישנם שיעורים מותאמים לכיתות א-ג וכיתות ד-ו.

  • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה- בשיעור זה אנו לומדים על דמותו של אחד הנופלים ומנסים לקחת ממנו תכונות חיוביות לחיינו שלנו. השיעור הוא חלק מפרויקט של זהות הנקרא- "בעוז רוחם"; מתוך זיכרונם של הנופלים ומתוך עיסוק בפועלם ובגבורתם, אנו  מתמלאים גבורה לאומית, פטריוטיות וציונות, ובדרך הזו אנו מאמינים  ובוחרים.

 

יום ירושלים

יום ירושלים- "יחד ירושלים"- העיר ירושלים מהווה לאורך כל הדורות נקודות חיבור בין שמיים וארץ. עוד מימי התנ"ך התחילו הכיסופים לירושלים. כיסופים אלו, קיננו בעם ישראל לאורך כל שנות הגלות ובכל מקום בעולם. בשיעור המדובר ננסה להתחקות אחר החיבור הקסום של ירושלים- מה מיוחד בה? איך היא מהווה עבורנו נקודת חיבור ואיחוד- בין אדם לעצמו, בין אדם לחברו ובין אדם לעמו. את השיעור ניתן לחבר לפעילות נוספת, מקבילה המתקיימת ברחבי העיר: צעדת ירושלים ברחובה של עיר בליווי דגלים ומוזיקה, בסופה ישנו מופע- "שרים ומספרים ירושלים" העוסק בעניינו של יום.

 

פעילות  הורים וילדים

חוויות לימוד משותפת של הורים וילדים בשיתוף מרכז "קישורים" בבאר שבע סביב דפי מקורות / ערכות הפעלה.

בתוכנית:

פעילות משותפת הורים וילדים: הורים וילדים דנים בצוותא ומלבנים סוגיות חינוך ומשפחה

הרצאה להורים ע"י מנחת הורים. במקביל,  פעילות לילדים המועברת ע"י מדריכות בית מוריה 

 

 

ערב ייחודי ומשמעותי

 

08-6490185

©2019 by מרכז 'זהות' בית מוריה. Proudly created with Wix.com